Tuesday, November 28, 2017

#RandomQuote for the Day

"Sa kanya ka masaya eh..."

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...