Wednesday, January 10, 2007

Philippine TV Ratings January 8, 2007

Sis 13.4%
Homeboy 12.4%
 
YH 22.0%
GKNB 16.5%
 
EB 24.1%
WWW 20.9%
 
DS 19.8%, MKLM 14.0%
KC 11.8%
 
KMF 15.5%
IDT 10.5%, BEET 5.4%(nabeet ata tayo ng mga kanguso!)
 
GF 16.7%
NARUTO 8.2%
 
JITP 19.2%
PSY 13.5%
 
24 ORAS 31.6%
TVPW 26.0%
 
CB 32.8% (magtatapos na nga pero ang baba pa rin!)
DOND 29.3%
 
ATL 30.3%
SI 26.7%
 
SS4 27.0%, BAKEKANG 25.6%
SMM (PILOT) 31.5% (mataas nga pero tatagal kaya!)
 
JUMONG (PILOT) 19.6% (nilampaso!)
MSKM 27.9%
 
LKIK 14.8%
PH 21.1% (ito ang magandang tapatan!)
 
SAKSI 10.9%
BANDILA 9.5%
 
IWIT 6.3%
NOYPI 4.6%, MDM 2.3%


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...